.

Historie výroby hudebních nástrojů na Kraslicku

Výroba hudebních dechových nástrojů má na Kraslicku dlouholetou tradici. První zmínka o výrobě nástrojů se traduje již od počátku 17. století, a to o výrobě smyčcových nástrojů. První historicky potvrzeným nástrojařem byl i dle zápisu v matriční knize, jako „ein Geigenmacher“ (výrobce houslí) Melchior Lorenz, který se zabýval jejich výrobou. V roce 1669 měly Kraslice již svůj houslařský cech.

V 18. století se na Kraslicku začaly pomalu vyrábět i nástroje dechové. První zaměření bylo na nástroje dřevěné, později došlo k rozvoji i ve výrobě žesťových nástrojů. Prvním známým výrobcem dřevěných nástrojů v Kraslicích byl od roku 1790 „Pfeifenmacher“ (výrobce klarinetů-píšťal) Petr Ignác Riedl. Na výrobě hudebních nástrojů se tenkrát podílelo 20 mistrů se 40 pomocníky. Výroba se rozvinula na takovou výši, že krasličtí začali s nástroji i obchodovat.

Počátkem 19. stol. přestože ostatní průmyslová odvětví dochází k přechodu od řemeslné a manufakturní výroby ke kapitalistické tovární velkovýrobě, u hudebních nástrojů si výroba zachovala vyšší stupeň manufakturní, bez většího soustředění v továrnách. Někde se vyráběly jen součástky nástrojů, hlavně plechových nebo polotovary nástrojů. Vkládání mechanismů, strojků, sestavování a konečná úprava nástrojů byla prováděna v domácích dílnách. Čištěním a leštěním plechových nástrojů se zabývaly doma ženy, muži pak až po skončení denního zaměstnání. V továrnách se jen dokončovaly, připravovaly k expedici a prodeji.

Vyšší zájem se projevil s vývojem nástrojů, tedy s jejich technickým zlepšením na počátku 19. stol, na kterém mají krasličtí nemalý podíl a přineslo hudebníkům neskutečné ulehčení hry a hráčskou virtuozitu.Technické zlepšení sebou přineslo poptávku po hudebních nástrojích a vyšší zájem o hru, vznik nových soborů, což vedlo k velkému rozmachu výroby.

Průmyslová výroba hudebních nástrojů začala na Kraslicku již v roce 1824, kdy byla založena továrna na výrobu hudebních nástrojů Václavem Stowasserem, Jeho následovníky byli ve 40. letech Vincenc Kohlert v Kraslicích a hudební mistr Hoyer v Lubech.

Roku 1827 Johann Langhammer zahájil výrobu harmonik, 1830 začal Josef Soukup s výrobou cylindrických strojků pro plechové nástroje, v nichž měly Kraslice stále první místo, 1840 zakládá Vincenc Kohlert dílnu na výrobu klarinetů, ze které později vznikla světově proslulá firma V. Kohlers Söhne.

Roku 1850 pak vznikla pozdější největší továrna na žesťové nástroje ve střední Evropě – Bohland a Fuchs v Kraslicích. Od roku 1840 byla jako první továrna hudebních nástrojů poháněna parním strojem.

1. listopadu 1865 byla v Kraslicích otevřena hudební škola. Město se rozrůstalo, objevovaly se nové výrobní dílny a továrny. Zatímco v roce 1771 byli v Kraslicích jen tři výrobci trumpet v roce 1847 zde bylo již 20 mistrů ve výrobě hudebních nástrojů, kteří zaměstnávali 40 pomocníků. V roce 1790 zde byl Josef Ignác Riedl jediným výrobcem klarinetů, v roce 1847 jich bylo již 12.

Od 70. let 19. století bylo založeno i několik nových továren na výrobu hudebních nástrojů, 1877 A. K. Hüttl, 1882 F. X. Hüller, 1885 Anton Riedl, 1886 Johann B. Elgas a Franz Hennl (první výroba bubnů). Z těchto dílen vyrostly velké továrny, které získaly světovou pověst. Své výrobky předváděly na světových výstavách a také začala výroba dětských hudebních hraček.

Zmínku o Kraslicku najdeme i v knize Karla Čapka – Obrázky z domova „… V Schönbachu nebo v Kraslicích tam si zase všichni lidé vzali do hlavy vyrábět jenom hudební nástroje. Viděl jsem tam trombóny tak velké a lesklé, že si nedovedu představit, kde se taková nádhera nosí. Snad se jimi odívá nějaký černošský král o dnech své trůnní slávy, korunován jejich zářícím ústním jako glorií archandělů…“

Přestože 1.světovou válkou Kraslice utrpěly, výroba hudebních nástrojů se záhy vzpamatovala. Továrny si udržovali široký sortiment , jiné se začali více specializovat a na dále většina veškerých výrobků byla určena na export.

Rok 1945 můžeme považovat za mezník ve vývoji kraslického nástrojařského průmyslu, protože sem spadají počátky nových způsobů jeho organizace. I když období druhé světové války přineslo hudebně nástrojařské výrobě velké ztráty vynucenou změnou sortimentu podařilo se v místních provozovnách zachovat určité množství materiálu potřebné k obnovení původní výroby. Díky této výhodě se tu záhy v roce 1945 mohlo začít pracovat.

Závod Bohlad & Fuchs byl do konce 2. sv. války jeden z největších výrobců dechových hudebních nástrojů v Kraslickém regionu. Po válce se továrna stala součástí společnosti Amati, která vznikla roku 1945 na základě ustanovení družstva výrobců hudebních nástrojů. V roce byla 1948 byla továrna zestátněna a Kraslice se staly střediskem výroby nástrojů dechových a bicích, přestože zde byl nedostatek kvalifikovaných nástrojařů, což vedlo ke specializaci. Výroba se na tomto základě rozrostla a pro možnosti budoucího rozvoje továrny byla otevřena učňovská škola a brzy také průmyslová škola, které navázaly na tradici Odborné hudebně nástrojařské školy. Postupem času se zdokonalovala výroba a v roce 1955 se uskutečnila souborná výstava celého sortimentu hudebních nástroj a od počátku 60. let se výstavy začaly pořádat pravidelně. Kraslické nástroje se postupně dostaly i světové výstavy a veletrhy.

V současnosti výroba a oprava hudebních nástrojů sice na Kraslicku tradici stále má, ale její rozkvět pomalu upadá, jelikož trh s hudebními nástroji začínají zaplavovat levnější výrobky z východu.

Historie Střední průmyslové školy Kraslice

Nejvýznamnější výrobci na Kraslicku


E-mail: jiri.schilbach@seznam.cz

Dnes je

Copyright (c) 2010