Historie SPŠ výroby hudebních nástrojů v Kraslicích

Historie střední průmyslové školy Zprůmyslnění výroby si vyžádalo potřebu vyšší kvalifikace výrobců. V té době vznikla myšlenka na založení odborné nástrojařské školy spojené s výukou hudby. Odborná škola výroby hudebních nástrojů v Kraslicích byla nejstarší školou regionu. Myšlenka zřídit v Kraslicích odbornou školu se datuje asi od roku 1862 a 1. listopadu 1865 byla škola slavnostně otevřena. V roce 1868 ji už navštěvovalo 47 žáků. V té době byla tříletá. Zpočátku byl při vyučování kladen hlavní důraz na výuku hudbě. Škola byla v té době tříletá. Roku 1882 byla zestátněna. Již v devadesátých letech byla rozšířena na čtyřletou o tak zvaný hospitantský kurs pro žáky školy. Dominantní složkou výuky zůstává hudba i na přelomu století, i když od školního roku 1897/98 nese škola název C.k.odborná škola pro výrobu hudebních nástrojů. Tento název vydržel až do roku 2007, kdy tato škola přešla pod správu nově vzniklé Střední Školy Živnostenské Sokolov.

Historie výroby hudebních nástrojů na Kraslicku

Nejvýznamnější výrobci na Kraslicku


E-mail: jiri.schilbach@seznam.cz

Dnes je

Copyright (c) 2010